Digitální knihovny hudebnin
Výběrová rešerše

Zpracovaly: Jana Pošvancová a Andrea Hrušovská

1.
DUGGAN, Mary Kay
California Sheet Music Project : 19th-Century California Sheet Music [online]. Berkeley : University of California Berkeley, Dept. of Music and School of Information Management and Systems, c2002- [cit. 2004-09-15].
URL: http://www.sims.berkeley.edu/~mkduggan/neh.html
Digitální knihovna obsahuje 2000 notových záznamů publikovaných v Kalifornii mezi lety 1850 - 1900. Web obsahuje digitalizované hudebniny ve formátech JPEG, JPG. Kolekce digitalizovaných hudebnin je doplněna ukázkami digitálních zvukových souborů ve formátech MIDI a Real audio. Soubory digitálního videa jsou uloženy ve formátu Real video. Kromě možnosti prohlížení rejstříku nabízí možnost podrobného vyhledávání prostřednictvím formuláře. Nalezené záznamy jsou zobrazovány v rozlišení vhodném pro tisk. Knihovna obsahuje kromě notových záznamů také audio a video soubory.
2.
Duke University Libraries
Historic American Sheet Music [online]. Durham : Duke University Libraries, c1999 [cit. 2004-09-15].
URL: http://scriptorium.lib.duke.edu/sheetmusic/
Sbírka je dílčím digitáním fondem širší digitální knihovny Rare Book, Manuscript, and Special Collections Library Duke University. Zahrnuje 3042 titulů publikovaných v letech 1850-1920, mapuje široké rozpětí americké hudby. Naskenované hudebniny se zobrazují ve formátu JPEG. Vyhledávání je možno z následujících typů rejstříků: Subject Content, Illustration Type, Advertising, Date a ze speciálního rejstříku Title Pages. Vyhledávat je možno také formulací přímého dotazu, které funguje podle různých selekčních údajů a je možné vyhledávat podle předmětového třídění Kongresové knihovny.
3.
Library of Congress. Music Division
Music for the Nation: American Sheet Music, 1870-1885 [online]. Washington : Library of Congress, c2000 [cit. 2004-09-15].
URL: http://memory.loc.gov/ammem/smhtml/smhome.html
Specializovaná veřejně dostupná digitální knihovna shromažďuje a zpřístupňuje záznamy z oboru hudby - notové záznamy. Je součástí projektu "American Memory". Tento projekt je zaštítěn Kongresovou knihovnou ve Washingtonu. Vyhledávat lze ze 47 000 děl vzniklých v období mezi lety 1870 - 1885. Knihovna je tématicky zaměřena na lidovou hudbu. Jsou zde uloženy digitální záznamy skladeb pro piano i záznamy sakrální hudby. Lze najít skladby pro sólové nástroje, kapely i orchestry. Knihovna obsahuje také instruktážní materiály. Prostřednictvím formuláře umožňuje vyhledávání podle různých hledisek. Lze rovněž využít prohlížení rejstříků autorů, předmětových hesel a názvů. Zpřístupňuje bibliografické záznamy a umožňuje stažení notových záznamů ve formátu tiff.
4.
Milton S. Eisenhower Library
The Lester S. Levy Sheet Music Collection [online]. Baltimore : Milton S. Eisenhower Library, c2002 [cit. 2004-09-15].
URL: http://levysheetmusic.mse.jhu.edu/
Digitální knihovna notových záznamů, která obsahuje 29 000 záznamů amerických skladeb vzniklých v období mezi lety 1780 - 1960. Její předností je zejména důkladné zdokumentování americké populární hudby 19. století, zvláště pak skladeb, které se zrodily ve válečných konfliktech od roku 1812 až po 1. světovou válku. Knihovna umožňuje využít prohlížení rejstříků. Vyhledávat je také možné zadáním dotazu prostřednictvím formuláře. Naskenované notové záznamy jsou uloženy a zobrazovány ve formátech gif a jpg.
5.
University of California, Los Angeles, Library
Digital Archive Popular American Music [online]. Los Angeles : University of California, Los Angeles, Library, c2001 [cit. 2004-09-15].
URL: http://digital.library.ucla.edu/apam/index.html
Digitální archiv populární americké hudby poskytuje volný přístup k digitálním verzím hudebnin. Web obsahuje digitalizované hudebniny ve formátu PDF. Digitalizované faksimile se zobrazují včetně naskenovaných barevných titulních stánek. Archív mapuje americkou populární hudbu v období od roku 1790 do současnosti. Jde o jednu z největších sbírek v zemi, obsahuje přes 450 000 kusu hudebnin. Veřejně přístupná je zdigitalizovaná část souboru, která je již veřejným vlastnictvím a nepodléhá autorskému zákonu. V rozhraní pro přímou formulaci dotazu lze vyhledávat podle různých selekčních údajů, včetně klíčových slov.
6.
University of Colorado at Boulder. University Libraries
Digital Sheet Music Collection [online]. Boulder : University of Colorado at Boulder, c2004 [cit. 2004-09-15].
URL: http://ucblibraries.colorado.edu/music/index.htm
Velký katalog digitalizovaných hudebnin, obsahující 150 000 kusů dokumentů. Časový záběr databáze je od konce 18. století po rok 1920. Soubor je tříděný na několik podsouborů. Jako jsou: Colorado, Ingram, Ragtime, Western Trail. Základní rejstřík je abecedně řazený podle názvu díla. Vyhledávat samozřejmě jde i podle dalších selekčních údajů v Chinook Library Catalog. Výstupním formátem digitalizovaných hudebnin je formát JPEG.
Zpět do Digitální knihovny
©Andrea Hrušovská, 2004
Předchozí rešerše *** Ikona
znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2004-08-31
Aktualizováno: 2004-09-14